Śląskie spojrzenie na światowe rzeczy

#
#
Brat 14.12.2020

Jak działa Bitcoin? oraz Jak działa Bitcoin? :

Polecane: sokolnictwo

Możesz dowiedzieć się o saldzie innej osoby, wprowadzając jej klucz prywatny do portfela. Odbywa się to poprzez dodanie ich adresu publicznego do NEM Blockchain. Następnie za pomocą klucza prywatnego możesz sprawdzić saldo portfela.

Kto sprawdza, kto ma portfel?

W rzeczywistości system oparty jest na tzw. Systemie kluczy publicznych. Chodzi o to, że zamiast polegać na określonym adresie IP, polegamy na puli komputerów na całym świecie, które mają ten sam klucz publiczny. Jeśli ktoś loguje się do naszego portfela, wiemy, że jego klucz publiczny jest u nas i można wysłać mu NEM bez ujawniania go w banku.

Jak działa Bitcoin?

Każdy zasób cyfrowy jest powiązany ze wspólną historią. Wszyscy użytkownicy systemu są tacy sami, więc każdy może przenieść własność określonej ilości aktywów.

Gdy ktoś przenosi własność określonej ilości aktywów, musimy zapłacić przekazującemu cenę składnika aktywów (w przypadku przelewu kwotę tę przekazujemy odbiorcy, bez ujawniania tożsamości nadawcy). Tożsamość nadawcy jest nadal z nami, gdy otrzymamy przelew, więc nie musimy się martwić o nieautoryzowany dostęp lub oszustwo.

Jak działa Bitcoin?

Każdy zasób cyfrowy jest połączony w systemie z kluczem publicznym ECDSA (kryptografia krzywej eliptycznej). Kiedy ktoś przenosi nasz klucz prywatny do portfela innej osoby, używamy podpisu cyfrowego, aby udowodnić, że nowy właściciel nie ma dostępu do naszego klucza prywatnego. Następnie podpisujemy publiczną część umowy transferowej, która wskazuje na klucz ECDSA.

Proces tworzenia nowego portfela jest taki sam, jak modernizacja istniejącego. Jedyna różnica polega na tym, że w przypadku upgrade'u nie zmieniamy klucza prywatnego używanego do podpisania transakcji, tylko zastępujemy go nowym.

  • Czy bitcoin może być pieniądzem?
  • to pieniądze bitcoin

Pieniądz to dobro materialne lub niematerialne, które jest powszechnie znane jako środek wymiany gospodarczej. Ze względu na wygodę i równy współczynnik konwersji wyraża wszystkie ceny i wartości towarów lub usług. Kiedyś były to na przykład kamyki lub muszle, dziś mamy banknoty i salda zapisywane elektronicznie.

Wszelkie pieniądze muszą mieć co najmniej trzy podstawowe cechy:

Można wykazać, że dana kwota jest własnością danego użytkownika;

Istnieje możliwość przeniesienia własności określonej kwoty pieniędzy z jednego użytkownika na drugiego;

Po przekazaniu kwoty pierwotny właściciel traci prawo do przekazanych pieniędzy.

Bitcoin spełnia je wszystkie i dokładniej odpowiada na potrzeby każdego punktu, dzięki dwóm mechanizmom kryptograficznym:

cyfrowe podpisy klucza publicznego do uwierzytelniania transakcji sieciowych;

funkcja skrótu, aby udowodnić pracę wykonaną dla sieci Bitcoin. Jest to bezpośrednio związane z algorytmem Proof of Work, który zakłada rozwiązanie problemu obliczeniowego i potwierdzenie jego poprawności, co jest dowodem pracy wykonanej dla sieci BTC.

Czy bitcoin ma wartość?

Obecne pieniądze, których używamy na co dzień, to pieniądz fiducjarny. Etymologia tego słowa może nam wiele powiedzieć o jego specyfikacji. Nazwa "pieniądz fiducjarny" pochodzi od łacińskiego słowa fides - oznaczającego wiarę. W tym przypadku myślimy o wierze i zaufaniu do rządów i banków, które są odpowiedzialne za emisje i politykę pieniężną.

Parytet w złocie obowiązywał do 1971 r. Do tego czasu każdy wyprodukowany banknot lub moneta musiał być pokryty złotem. Obecnie banki centralne emitujące walutę nie muszą myśleć o jej pokryciu w dobrach materialnych. Poszczególne kraje mają pełną swobodę, gwarantowaną przez prawo międzynarodowe, w ustalaniu zasad kursu wymiany dla swoich walut. Wartość takiej waluty wywodzi się z monopolu, który gwarantuje wyłączność emisji i jest prawnie zastrzeżony dla państwa przez państwo

Polecane: https://cantus.waw.pl

Polecane: jak zostać mechanikiem po 30

Tagi: krypto waluta,